Hodnotitelská komise

02.04.2009:

Dne 3. prosince 2003 byl rozhodnutím ministra pro místní rozvoj schválen Program Interreg IIIC. Jeho cílem je podpora národního spolufinancování českých projektových partnerů v meziregionálních projektech realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIC. Tato podpora má charakter přímé finanční dotace.

Dotace ze státního rozpočtu bude poskytována do výše maximálně 50% národního spolufinancování. Za účelem hodnocení žádostí o dotace ze státního rozpočtu byla ustavena Hodnotitelská komise pro Program Interreg IIIB CADSES a Program Interreg IIIC, která je odborným poradním orgánem ministra pro místní rozvoj. Hodnotitelská komise má 7 členů. Základními dokumenty, kterými se Hodnotitelská komise řídí, jsou Programy a Statut a jednací řád.