Národní kontaktní místo Interreg IIIC

02.04.2009: National Contact Point Intereg IIIC (NCP).

Národní kontaktní místo navazuje na činnosti Společného technického sekretariátu na národní úrovni a zároveň slouží žadatelům o projekty jako kontaktní místo, pomáhá jim s přihláškami projektů a při procesu realizace projektu. Přispívá k informovanosti a publicitě v příslušné zemi

Úkoly

Národní kontaktní místo:

  • úzce spolupracuje se Společným technickým sekretariátem a dalšími nadnárodními řídícími strukturami;
  • poskytuje informace českým subjektům, které se účastní projektů v rámci iniciativy ES Interreg IIIC;
  • poskytuje pomoc při zpracování projektových žádostí a po celou dobu realizace jednotlivých projektů;
  • zajišťuje informační podporu a napomáhá publicitě programu.