Národní koordinátor

02.04.2009: National Coordinator (NCo).

Národní koordinátor je odpovědný za vytvoření implementační struktury iniciativy ES Interreg IIIC na národní úrovni. Tato činnost zahrnuje zajištění efektivního a výkonného řídícího, monitorovacího a kontrolního systému. Národní koordinátor nese ve spolupráci s orgánem kontroly prvního stupně odpovědnost za provádění finanční kontroly a dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému na všech úrovních řízení. Odpovídá za monitorování a hodnocení iniciativy na národní úrovni.

Úkoly

Národní koordinátor:

  • zpracovává koncepční materiály ČR v rámci iniciativy ES Interreg IIIC;
  • zpracovává agendu související s iniciativou a podklady pro nadnárodní jednání včetně účasti na nich;
  • doplňuje činnosti Řídícího orgánu a Společného technického sekretariátu k informačnímu a publikačnímu plánu podle potřeby a zájmu veřejnosti;
  • hlásí písemně Řídícímu orgánu zjištěné nesrovnalosti a spolupracuje při jejich nápravě;
  • poskytuje Společnému technickému sekretariátu stanovisko ke statutu českých institucí jako orgánů odpovídajících svým charakterem veřejným úřadům;
  • uskutečňuje dozor nad prováděním kontroly prvního stupně;
  • informuje orgán kontroly prvního stupně o projektech včetně spolufinancování ze státního rozpočtu;
  • zajišťuje implementaci Programu Interreg IIIC, který podporuje české projektové partnery formou dotace ze státního rozpočtu;
  • zajišťuje funkci sekretáře Hodnotitelské komise pro Program Interreg IIIC (dotace ze státního rozpočtu);
  • zpracovává informace o projektech s českou účastí a vytváří výstupy pro vládu a Parlament ČR.