Projektoví partneři

02.04.2009: Project Partners (PP).

Definice

Projektový partner se účastní na projektu pod vedením vedoucího partnera projektu. Každý projektový partner musí, buď sám nebo prostřednictvím jiného najatého subjektu, zpracovat svou dílčí část projektu.

Úkoly

  • spolupracuje pod vedením vedoucího partnera projektu a společně s dalšími projektovými partnery na návrhu projektu;
  • předává vedoucími partnerovi projektu zájmový dopis (Letter of Intent);
  • předává vedoucímu partnerovi projektu prohlášení o spolufinancování (Cofinancing Statement);
  • poskytuje vedoucímu partnerovi projektu základní informace, bankovní spojení a kontaktní osobu;
  • pracuje na projektu v souladu s Žádostí o projekt (Application Form);
  • zpracovává dílčí zprávy za svou část projektu a nechává si certifikovat výdaje za každých 6 měsíců (pokud není stanoveno jinak);
  • podává žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu Národnímu koordinátorovi (partneři z ČR);
  • podepisuje s Národním koordinátorem Podmínky k rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce;
  • podává půlročně (pokud není stanoveno jinak) žádosti o platby spolu s dílčími zprávami orgánu kontroly prvního stupně.