Charakteristika operací

02.04.2009: Obecné informace.

Operace v rámci iniciativy Interreg IIIC mají neinvestiční charakter. Je však povolena určitá míra investic max. do 3% oprávněných nákladů.

U všech operací je respektován princip Vedoucího partnera.

Výstupy projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.