Proces vývoje projektů a zpracování žádosti o projekt

02.04.2009: Vývoj projektu a zpracování žádosti o projekt jsou posány v Programovém manuálu.

Programový manuál je v anglické verzi k dispozici na webových stránkách iniciativy ES interreg IIIC    .

Žádost o projekt (Application Form) je Společným technickým sekretariátem zaslána v elektronické podobě po vyplnění základních údajů o žadateli v Application Pack     tamtéž.