Výzvy

Přehled výzev k podávání žádostí o prostředky z ERDF, Phare a státního rozpočtu ČR.

ERDF

1. výzva

Datum vyhlášení: 10. října 2002
Datum ukončení: 10. ledna 2003

2. výzva

Datum vyhlášení: 16. června 2003
Datum ukončení: 26. září 2003

3. výzva

Datum vyhlášení: 8. března 2004
Datum ukončení: 30. dubna 2004 (RFO v zóně Jih do 8. října 2004)

4. výzva

Datum vyhlášení: 14. června 2004
Datum ukončení: 8. října 2004 (zóny Západ a Sever); 19. listopadu 2004 (zóna Východ)


Phare

Datum vyhlášení: 19. dubna 2004
Datum ukončení: 4. června 2004


Státní rozpočet ČR

1. výzva

Datum vyhlášení: 3. května 2004
Datum ukončení: 4. června 2004

2. výzva

Datum vyhlášení: 1. dubna 2005
Datum ukončení: 16. května 2005

3. výzva

Datum vyhlášení: 27. března 2006
Datum ukončení: 24. dubna 2006

4. výzva

Datum vyhlášení: 23. května 2007
Datum ukončení: 22. června 2007