Zdroje financování

Možnosti financování z ERDF a Phare a státního rozpočtu.

Projekty realizované v rámci iniciativy ES Interreg IIIC jsou spolufinancovány především z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Pro spolufinancování projektů schválených v 1. a 2. výzvě (před vstupem ČR do EU) jsou určeny prostředky z Národního programu Phare 2003 - část II. Vzhledem k tomu, že Phare neumožňuje financování ziskových subjektů nebo navyšování rozpočtu české části projektu, byla pro tyto případy vyhlášena tzv. "omezená výzva o dodatečné prostředky z ERDF" pro projektové partnery z nových členských zemí, která proběhla na podzim roku 2003

Všichni projektoví partneři mají možnost zažádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIB CADSES.

2. dubna 2009: Dotace ze státního rozpočtu určené na spolufinancování českých částí projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.

2. dubna 2009: Projektoví partneři schválených projektů v rámci 1. a 2. výzvy iniciativy ES Interreg IIIC, které proběhly ještě před vstupem ČR do EU, mohli využít k financování svých částí projektů finanční prostředky z Phare.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven