Dotace ze státního rozpočtu - Program Interreg IIIC

02.04.2009: Dotace ze státního rozpočtu určené na spolufinancování českých částí projektů realizovaných v rámci iniciativy ES Interreg IIIC.

Program Interreg IIIC

Základní informace o programu Interreg IIIC jsou k dispozici ke stažení v následujícím dokumentu:


Příručka pro žadatele

O dotaci v programu Interreg IIIC lze žádat po vyhlášení výzvy. Základní informace pro zpracování žádostí naleznete v Příručce pro žadatele.

Dokumenty ke stažení:


Žádost

Žadatel předkládá žádost o dotaci na předepsaném formuláři spolu s povinnými přílohami.

Dokumenty ke stažení:


Povinné přílohy žádosti:

  • Popis projektu (doc - 33,28 KB)
  • Čestné prohlášení (doc - 32,77 KB) kterým žadatel doloží zajištění vlastních prostředků; 
  • Tabulková příloha (xls - 48,13 KB) - detailní rozpočet české části projektu (údaje je nutné přepočítat podle kurzu Evropské centrální banky ke dni 22. 5. 2007);
  • Formuláře S 05 110, S 05 120, S 05 140, S 05 150 a S 05 160 (vybrané doklady, které předepisuje vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) jsou k dispozici na www.isprofin.cz    formuláře RA 80, RA 81, RA 82 (xls - 553,47 KB) dle vyhlášky č. 40/2001 Sb