Výsledky 1. výzvy na dotace ze státního rozpočtu

02.04.2009: V 1. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIC byly přiznány dotace šestnácti institucím v celkové hodnotě 6 827 tis. Kč.

Soubory ke stažení