Výsledky 2. výzvy na dotace ze státního rozpočtu

02.04.2009: Ve 2. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIC byly přiznány dotace devíti institucím v celkové hodnotě 12 671 tis. Kč.

Dokumenty ke stažení

Seznam podpořených projektů včetně výše dotace naleznete v následujícím dokumentu: