Výsledky 4. výzvy na dotace ze státního rozpočtu Interreg IIIC

02.04.2009: Ve 4. výzvě k předkládání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu Interreg IIIC byly přiznány dotace jedné instituci v hodnotě 21 tis. Kč.

Soubory ke stažení