Finanční alokace ERDF pro iniciativu ES Interreg IIIC

07.04.2009:  
  Pro podporu účasti českých partnerů v rámci iniciativy ES Interreg IIIC byly alokovány finanční prostředky ERDF. Uvedené částky  jsou pouze indikativní, protože v konečné fázi výběru projektů jsou prostředky alokovány podle jednotlivých projektů nikoliv podle stanovených alokací jednotlivých členských zemí.