LEADER+

V Návrhu společné pozice EU a ČR je stanoveno, že Iniciativa Společenství LEADER+     nebude v plánovacím období 2004—2006 otevřena jako samostatný finanční zdroj, ale aktivity typu LEADER+ mohou být začleněny v rámci příslušných programových dokumentů. Pro Cíl 1 budou tyto aktivity financovány z orientační sekce EAGGF, jako součást financování strukturálních fondů. Implementace LEADER+ v nových členských státech EU by měla být zaměřena na Oblast 1 Iniciativy LEADER+ - Strategie pilotního charakteru pro integrovaný rozvoj venkovských oblastí.

V rámci OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství se ČR rozhodla realizovat přechodné opatření LEADER+ v podobě výběru omezeného počtu pilotních místních akčních skupin a spolufinancování realizace jejich integrovaných strategií místního rozvoje. Přechodné opatření LEADER+ je podopatřením 2.1.4 v rámci priority II. OP RVMZ "Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání"    .

Rozhodnutí se opírá o zkušenosti nabyté s předvstupním programem SAPARD.