URBACT

Program URBACT přispívá k vytváření a zavádění nových řešení městské obnovy, která budou přínosem pro obyvatele všech evropských měst. Hlavním opatřením programu URBACT je vytvoření a zajištění funkčnosti sítí měst a územních správních jednotek. Program má 14 tématických sítí, ve kterých se setkávají odborníci partnerských měst z členských států EU, kde si vyměňují zkušenosti o problematice, kterou řeší města a městské regiony. Tento program nabízí zajímavé možnosti spolupráce mezi městy z členských zemí EU.

URBACT v ČR

Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha Cíl 2 Ministerstva pro místní rozvoj byl pověřen, aby v rámci programu iniciativy Společenství URBAN II koordinoval činnost specifického programu URBACT. Program URBACT vychází z iniciativy Společenství, sdružuje města v rámci programu URBAN a má dva cíle:

  • rozvíjet mezinárodní výměny zkušeností mezi městy, která se podílejí na programech URBAN I a URBAN II, městy účastnícími se pilotních urbanistických projektů, jejich partnery a od 1. května 2004 též mezi městy nových členských zemí s více než 20 000 obyvateli
  • shromažďovat poučení, která jsou výsledkem analýzy těchto zkušeností.

 


Dokumenty

Dokumenty týkající se problematiky programu Urbact jsou ke stažení:

URBACT (doc- 57,34 KB)
Sítě Urbact  (doc - 79,87 KB)
Action plan (doc - 786,43 KB)


Výzva

Plný text výzvy pro města ohledně možnosti zapojení do výzkumného projektu městské dopravy je k dispozici ke stažení v následujících dokumentech:

Výzkumný projekt městské dopravy (doc - 775,68 KB)
Výzkumný projekt (pdf - 170,78 KB)

Koncept pod-projektu, který vychází z potřeby určit společnou strategii pro zlepšení a revitalizaci městských a příměstských území.

V srpnu 2005 byla uveřejněna výzva č. 4 INTERREG IIIB CADSES - Neighbourhood Programme. Město Udine (Italie) zamýšlí podat návrh projektu "Inovace marketingových strategií pro revitalizaci historických center a městských území".

Celkový předpokládaný rozpočet je 750 000 €.
 

Odkazy

Oficiální stránky URBACT    

Soubory ke stažení