JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

Vítáme Vás na webových stránkách speciálně určených pro poskytování informací o Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2).

Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, a to především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávanou roli dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Program je výrazně ekologicky orientován a umožňuje mimo jiné realizovat i opatření, která v budoucnu zabrání katastrofickým následkům povodní, k jakým v hl. m. Praze došlo v srpnu roku 2002.

Dokument je proto zaměřen na tři strategické priority:

  • "Revitalizaci a rozvoj městského prostředí"
  • "Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území"
  • "Technickou pomoc".