3. výzva

Přehled stavu 3. výzvy a jednotlivé dokumenty vztahující se k této výzvě.

Na této stránce jsou k dispozici veškeré podklady a dokumenty pro žadatele pro zpracování projektu, jeho realizaci a monitorování pro 3. výzvu


Termín

Termín pro předkládání projektů: 24. června 2005 - 30. září 2005

Vyhlášená opatření: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2.2; 2.3


Základní podklady pro realizaci projektu


1) Manuál pro použití loga

  • loga (pdf - 926,45 KB) - materiál slouží žadateli k podvědomí o označení projektu a především uvádí pravidla, jak použít logo JPD 2 při publicitě projektu
  • jednotlivá loga jsou ke stažení na stránce JPD Cíl 2.

2) Manuál pro zajištění publicity projektu

  • označení projektu (doc - 109,57 KB) - označení projektu je nezbytnou součástí závěru realizace a publicity projektu; materiál seznamuje žadatele s hlavními principy označení

27. března 2009: Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Pro 3. výzvu byla připravena nová verze Příručky pro ...

28. března 2009: Metodika postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení určená pro žadatele, kteří podávali projekt v rámci 3. výzvy JPD 2 (tj. od 24. června do 30. září 2005).

28. března 2009: Na této stránce naleznete ostatní dokumenty potřebné pro 3. výzvu.

28. března 2009: Dne 23. června 2004 došlo Regionální radou regionu soudržnosti Praha k vyhlášení 3. výzvy k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha. Žadatelé mohli své ...

28. března 2009: V pátek 30. září 2005 ve 14:00 skončilo přijímání projektů v rámci 3. výzvy k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu Praha pro Cíl 2.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven