Ukončení 3. výzvy v JPD 2

28.03.2009: V pátek 30. září 2005 ve 14:00 skončilo přijímání projektů v rámci 3. výzvy k předkládání projektů v Jednotném programovém dokumentu Praha pro Cíl 2.

Celkově bylo zaregistrováno 34 projektů, u kterých proběhlo formální kontrola a kontrola přijatelnosti ze strany Magistrátu hl. města Prahy - Sekretariátu Regionální rady.

Složka multimedií