4. výzva

Přehled stavu 4. výzvy a dokumenty vztahující se k této výzvě


Termín

Termín pro předkládání projektů: 1. prosince 2005 - 20. ledna 2006

Vyhlášená opatření: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2.2; 2.3


27. března 2009: Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v JPD 2.

27. března 2009: Zde naleznete Příručku pro příjemce ke 4. výzvě v JPD 2 včetně příloh.

27. března 2009: Zde naleznete ostatní dokumenty ke 4. výzvě JPD 2.

27. března 2009: Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila 4. výzvu k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období od 1. prosince 2005 do 20. ledna 2006.

28. března 2009: V pátek 20. ledna 2006 ve 14:00 skončilo přijímání projektů v rámci 4. výzvy k předkládání projektů v JPD 2.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven