Příručka pro žadatele ke 4. výzvě v JPD 2

27.03.2009: Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v JPD 2.

Oproti předchozím výzvám došlo ke zjednodušení některých podmínek pro žadatele.

Kapitoly Příručky pro žadatele

Kapitola I - Základní informace o JPD 2: Hlavní a specifické cíle programu, které musí žadatel splnit.
Kapitola II - Definice pojmů, základní legislativa: Seznam základních pojmů, které ulehčí žadateli orientaci v Příručce pro žadatele.
Kapitola III - Podmínky pro poskytnutí podpory z JPD 2: Přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu.

Kapitola IV - Podmínky pro jednotlivá opatření / dílčí opatření: Podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Jedná se o 6 samostatných dokumentů pro jednotlivá opatření.