Vyhlášení 4. výzvy v JPD 2

27.03.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlásila 4. výzvu k předkládání projektů v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na období od 1. prosince 2005 do 20. ledna 2006.


Žadatelé mohou předkládat projekty v opatřeních a dílčím opatření JPD 2:

 • 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí
 • 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
 • 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
 • 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a
  výzkumu
 • 2.2.2 Příznivé podnikatelské prostředí
 • 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze


Celkový rozsah finanční podpory ve 4. Výzvě JPD 2 (v Kč)

Priorita 1

Opatření 1.1

874 010 188

Opatření 1.2

392 221 106

Opatření 1.3

226 215 811

Priorita 2

Opatření 2.1

346 932 393

Dílčí opatření 2.2.2

103 673 403

Opatření 2.3

152 996 950

Celkem 4. Výzva k předkládání projektů

2 096 049 851


O finanční podporu mohou žádat následující subjekty:

 • Opatření 1.1 Hlavní město Praha (HMP), organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a Správa železniční dopravní cesty;
 • Opatření 1.2 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi;
 • Opatření 1.3 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace (NNO);
 • Opatření 2.1 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, Hospodářská komora;
 • Dílčí opatření 2.2.2 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, Pražská informační služba, podnikatelská a profesní sdružení a reprezentace, specializované subjekty poradenství, zprostředkování a vzdělávání;
 • Opatření 2.3 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, fondy a státní účelově zřízené instituce, vzdělávací organizace.


Projekt musí být realizován na území 24 vybraných městských částí hl. m. Prahy:

Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Libuš, Praha-Petrovice, Praha-Satalice, Praha-Štěrboholy
a Praha-Vinoř.


Lhůta a místo podání žádostí

Žádosti bylo možné předkládat od 1. prosince 2005 do 20. ledna 2006 do 14:00 hod. Žádosti musely být doručeny osobně na adresu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor zahraničních vztahů a fondů Evropské unie, Oddělení implementace JPD pro Cíl 2, Mariánské nám. 2, Praha 1, 4. patro, č. dveří 403 - 407.


Způsob podání žádosti

Žádost musela být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA a doložena všemi povinnými přílohami, uvedenými v kapitole IV. Příručky pro žadatele pro 4. výzvu.


Poskytování informací a konzultace projektů

Informace o opatření 1.1, 1.2, 1.3:

 • Ing. Johana Chalupová (tel: +420 236 002 636),
 • Mgr. Jakub Benda (tel: +420 236 002 064)

Informace o opatření 2.1, 2.3 a dílčím opatření 2.2.2:

 • Ing. Kateřina Vágnerová (tel.: +420 236 002 613),
 • Ing. Martin Škréta (tel: +420 236 002 537)
Další informace o programu JPD 2 a 4. Výzvě:
 • vedoucí oddělení Ing. Hana Horník (tel: +420 236 002 639)
 • fin. manažer Ing. Marcela Nováková (tel.: +420 236 002 685)
 • elektron. žádost: Ing. Michal Struha (tel.: +420 236 002 859)

E-mail pro dotazy: OZF@cityofprague.cz; jpd2@mmr.cz