5. výzva

Zde naleznete informace k 5. výzvě v rámci JPD 2.


Termín

Termín pro předkládání projektů: 1. červen 2006 - 30. září 2006

Zpřístupněny budou tyto sekce:

  • Pro žadatele - zde jsou dostupné všechny podklady pro úspěšné a správné vyplnění elektronické žádosti (ELZA) a všechny požadavky, které musí úspěšný žadatel splnit.
  • Pro příjemce - tato sekce bude zpřístupněna úspěšným žadatelům, kteří zde naleznou aktualizované dokumenty, pomůcky pro vyplňování ISPROFIN a další aktuální informace týkající se problematiky 5. výzvy.

27. března 2009: Řídící orgán JPD 2 zveřejnil Příručku pro příjemce k 5. výzvě k JPD 2 včetně příloh.

27. března 2009: Řídící orgán JPD 2 zvěřejnil Příručku pro žadatele pro 5. výzvu pro příjem individuálních projektů do programu JPD 2.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven