Příručka pro žadatele k 5. výzvě v JPD 2

27.03.2009:

Sekce pro žadatele obsahuje:

základní informace a požadavky na předkládání projektů v 5. výzvě v podobě

  • Příručky pro Žadatele
  • Elektronické žádosti (ELZA) potřebné pro vyplnění žádosti o projekt