Příručka pro žadatele

27.03.2009: Řídící orgán JPD 2 zvěřejnil Příručku pro žadatele pro 5. výzvu pro příjem individuálních projektů do programu JPD 2.

Příručka pro žadatele ke stažení

Kapitola I - Základní informace o JPD 2
Hlavní a specifické cíle programu, které musí žadatel splnit.

Kapitola II - Definice pojmů, základní legislativa
Seznam základních pojmů, které ulehčí žadateli orientaci v Příručce pro žadatele.

Kapitola III - Podmínky pro poskytnutí podpory z JPD 2
Přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu.

Kapitola IV - Podmínky pro jednotlivá opatření / dílčí opatření


Podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Jedná se o 4 samostatné dokumenty pro jednotlivá opatření.