6. výzva

Termín

Termín pro předkládání projektů: 10. ledna 2007 - 16. března 2007

Vyhlášená opatření: 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.3

Zpřístupněny budou postupně následující sekce:

  • Vyhlášení výzvy - zde naleznete základní informace o termínech a požadavcích.
  • Pro žadatele - zde jsou dostupné všechny podklady pro úspěšné a správné vyplnění elektronické žádosti (ELZA) a požadavky, které musí úspěšný žadatel splnit.
  • Pro příjemce - tato sekce bude zpřístupněna úspěšným žadatelům, kteří zde naleznou aktualizované dokumenty, pomůcky pro vyplňování ISPROFIN a další aktuální informace týkající se problematiky 6. výzvy.

27. března 2009: Řídící orgán JPD 2 zveřejnil Příručku pro příjemce k 6. výzvě k JPD 2 včetně příloh.

27. března 2009: V programu JPD 2 došlo k navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici pro předkládání projektů v rámci 6. výzvy. Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do okamžiku ...

27. března 2009: Dne 9. ledna 2007 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti 6. výzvu k předkládání projektů v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.

27. března 2009: V této sekci naleznete příručku pro žadatele pro 6. výzvu v JPD 2.

27. března 2009: Na této straně naleznete ostatní dokumenty nezbytné pro realizaci projektu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven