Navýšení volných finančních prostředků v 6. výzvě JPD 2

27.03.2009: V programu JPD 2 došlo k navýšení finančních prostředků, které jsou k dispozici pro předkládání projektů v rámci 6. výzvy. Volné finanční prostředky v jednotlivých opatřeních mohou být ještě navyšovány až do okamžiku schválení projektů.

Žadatelům doporučujeme podat projekty i nad rámec vyhlášené výše alokace, kdy méně úspěšné projekty v 6. výzvě budou zařazeny mezi náhradní a v průběhu roku 2007 jim mohou být nabídnuty případné další uvolněné finanční prostředky.


Aktuální výše volných finančních prostředků k 8.3.2007 dle jednotlivých opatřeních:

Priorita č.

Opatření č.
Vyhlášeno k 10.1.
 
Upravená výše alokace k 8.3.2007
 
Priorita 1
Opatření 1.1
 
73 708 000 Kč
 
83 920 387 Kč
 
Opatření 1.2
 
20 352 000 Kč
 
120 566 940 Kč
 
Opatření 1.3
 
4 959 000 Kč
 
4 959 000 Kč
 
Priorita 2
 
Opatření 2.1
 
29 754 000 Kč
 
35 798 066Kč
 
Opatření 2.3
 
50 115 000 Kč
 
52 027 035 Kč
 
Výše finančních prostředků k předkládání projektů v rámci 6. výzvy
 
178 888 000 Kč
 
297 271 428 Kč

Pozn.: Pro srovnání uvádíme i výše vyhlášených alokací ze 10.1.2006