Ostatní podklady pro 6. výzvu v JPD 2

27.03.2009: Na této straně naleznete ostatní dokumenty nezbytné pro realizaci projektu.

1) Podmínky k zadávání veřejných zakázek v rámci JPD 2

2) Elektronická žádost (ELZA)

3) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace - 6.výzva