Příručka pro příjemce k 6. výzvě JPD 2

27.03.2009: Řídící orgán JPD 2 zveřejnil Příručku pro příjemce k 6. výzvě k JPD 2 včetně příloh.

Dokumenty ke stažení


Příručka pro příjemce


Přílohy

 A) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (příloha A)

B) Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů (příloha B)

C) Vzor monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu (příloha C)

D) Vzor monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu (příloha D)

E) Oznámení konečného příjemce o změnách projektu (příloha E)

F) Podmínky pro zadávání zakázek (příloha F)

G) Zjednodušená žádost o platbu (příloha G)

H) Avízo k platbě (příloha H)


Další dokumenty

Výkaz výdajů SROP a JPD 2 - soupiska faktur

Návod na vyplňování formuláře ISPROFIN