Vyhlášení 6. výzvy v JPD 2

27.03.2009: Dne 9. ledna 2007 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti 6. výzvu k předkládání projektů v rámci programu Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) regionu soudržnosti Praha.

Na co můžete získat dotaci?

  • Opatření 1.1 Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí (např. projekty podporující hromadnou dopravu nebo projekty výstavby a rekonstrukce komunikací s vazbou na lokality bydlení nebo na regenerované lokality).
  • Opatření 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch (např. projekty revitalizace vodních ploch, toků a jejich okolí nebo projekty revitalizace území s ekologickou zátěží).
  • Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích (např. projekty sociální integrace znevýhodněných skupin obyvatelstva nebo projekty sportovního využití, rekreace a rozvoje místních komunit na sídlištích a v jejich okolí).
  • Opatření 2.1 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu (např. projekty výstavby a provozu výzkumných středisek, podnikatelských inkubátorů a inovačních center).
  • Opatření 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze (např. projekty vybudování dostupné telekomunikační sítě, podpora el. obchodu a práce z domova, podpora vývoje a transferu informačních a komunikačních technologií).


Kolik peněz je připraveno?

Priorita 1

Opatření 1.1
 
73 708 000 Kč
 
Opatření 1.2
 
20 352 000 Kč
 
Opatření 1.3
 
4 959 000 Kč
 
Priorita 2
 
Opatření 2.1
 
29 754 000 Kč
 
Opatření 2.3
 
50 115 000 Kč
 
Celkem 6. výzva k předkládání projektů
178 888 000 Kč


Upozornění!!!

Zde uvedené finanční prostředky se mohou v průběhu výzvy navýšit o případné uvolněné finanční prostředky z předchozích výzev!Kdo může žádat o dotaci?

  • Opatření 1.1 Hlavní město Praha (HMP), organizace zřízené a založené hl. m. Praha a Správa železniční dopravní cesty.
  • Opatření 1.2 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Praha a vybranými městskými částmi.
  • Opatření 1.3 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Praha a vybranými městskými částmi, nestátní neziskové organizace (NNO).
  • Opatření 2.1 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Praha a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, specializované subjekty poradenství a zprostředkování, organizace výzkumu a vývoje, hospodářské komory.
  • Opatření 2.3 HMP, vybrané městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahau a vybranými městskými částmi, NNO, podnikající fyzické a právnické osoby, profesní sdružení, fondy a státní účelově zřízené instituce, vzdělávací organizace, hospodářské komory.


Kde se musí projekt nacházet?

Na území 24 městských částí: Praha 1, Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Libuš, Praha-Petrovice, Praha-Satalice, Praha-Štěrboholy a Praha-Vinoř.


Způsob podání žádosti

Žádost musí být vyplněna na předepsaném elektronickém formuláři ELZA a doložena všemi povinnými přílohami, které jsou uvedeny ve IV. kapitole Příručky pro žadatele.


Lhůta a místo podání žádostí

Žádosti bylo možné předkládat od 10. ledna do 16. března 2007 (do 14 hodiny). Žádosti musely být doručeny osobně na adresu:

Regionální rada regionu soudržnosti Praha
Jungmannova 29/35
Praha 1
3. patro, místnosti č. 372, 375, 376.


Dokumenty ke stažení