Dokumenty

Metodika, návody a postupy

V této sekci naleznete ke stažení veškerou řešenou problematiku administrace projektů.


Programový dokument

Základní programový dokument - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.


Programový dodatek

Ke stažení jsou k dispozici jednotlivé verze programového dodatku a jejich změny schválené Monitorovacím výborem.


Výroční zprávy JPD 2

V této sekci naleznete výroční zprávy JPD 2.


Evaluace

Na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS byla zahájena řídícím orgánem JPD 2 ad hoc evaluace programu JPD 2 zaměřená na příčiny nízké absorpční kapacity programu. Projekt "Evaluace pokroku programu JPD 2 - příčiny nízké absorpční kapacity" byl realizován nezávislým evaluátorem.


Zelená kniha legislativy EU

Přehled legislativy EU, která se vztahuje k Jednotnému programovému dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.


Pravidla pro publicitu v programu JPD Cíl 2

Každý úspěšný projekt financovaný z finančních prostředků Evropské unie má za povinnost dodržovat pravidla publicity. Pro potřeby správného využívání loga programu JPD 2 slouží grafický manuál - Manuál jednotného vizuálního stylu určující podmínky použití a způsoby provedení loga JPD 2.