Metodika, návody a postupy

V této sekci naleznete ke stažení veškerou řešenou problematiku administrace projektů.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

27. března 2009: Zde si můžete stáhnout aktuální monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu platnou pro JPD 2 od 15.10.2008

27. března 2009: Cílem příručky společnosti Raven Consulting, a.s je poukázat na jednu z důležitých povinností každého žadatele o dotaci, a to vybrat dodavatele zboží, služeb nebo stavebních prací v rámci předloženého projektu na ...

27. března 2009: Zde si můžete stáhnout soupisku faktur pro použití v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2).

27. března 2009: Na této straně naleznete novou Pomůcku pro vyplňování formuláře ISPROFIN, platnou od 13. března 2007.

27. března 2009: Aktualizovaná verze (k 1. dubnu 2005) metodické přiručky Způsobilé výdaje.

27. března 2009: Metodika stanovování a pohled na pojem "partnerství" při sestavování projektu do JPD 2.

27. března 2009: Formulář rozpočtu projektu, který bude vyžadován jako jedna z povinných příloh projektu podávaného do JPD 2 v rámci 3. výzvy.

27. března 2009: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha se při realizaci řídí také Komunikačním akčním plánem (KAP), který vychází z Programového dodatku. KAP rozpracovává propagaci podpory ze strukturálních fondů v regionu ...

27. března 2009: Metodika k prováděnému auditu projektu při velikosti nad 90 mil. Kč.

27. března 2009: Návod na vyplnění Elektronického formuláře ELZA pro JPD 2 pro tvorbu žádosti do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha. Platnou verzi ELZA naleznete v sekci jednotlivých výzev.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 14

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven