Elektronický formulář žádosti - ELZA JPD 2

27.03.2009: Návod na vyplnění Elektronického formuláře ELZA pro JPD 2 pro tvorbu žádosti do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha. Platnou verzi ELZA naleznete v sekci jednotlivých výzev.

Elektronická verze formuláře žádosti - ELZA JPD 2

Elektronická žádost Elza JPD 2 (ELektronická ŽÁdost) je určena pro žadatele o poskytnutí pomoci z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2.

Všechny verze jsou k dispozici stránkách: http://elza.crr.cz    

Relativní velikost 3,4 MB oproti avizované velikosti, která se měla vejít na disketu je dána zakomponováním formulářů ISPROFIN a rozšířením číselníků. Nicméně vyexportovaný soubor se samotným formulářem žádosti, který žadatel předkládá na zprostředkujícím subjektu má velikost umožňující nahrání i na disketu.

Pokyny pro instalaci

Poté, co si elektronický formulář Elza stáhnete do počítače, rozklikněte soubor ELZA.exe a instalací Vás provede průvodce. Během instalace vyberte adresář pro nainstalování. Poté můžete formulář Elza otevřít přes ikonu na ploše a začít vyplňovat svou žádost. Doporučujeme začít výběrem příslušného opatření nebo dílčího oaptření, ve kterém chcete svůj projekt předkládat.

Systémové požadavky:

  • Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows NT nebo Windows XP

Hardwarové požadavky:
 

  • Minimální: Procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, 2 MB místa na disku
  • Doporučené: Procesor Pentium 700 MHz, 128 MB RAM
  • Rozlišení monitoru: minimálně 800 x 600 bodů

Upozornění:

Tato aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a požívá ochranu dle tohoto zákona.

autor aplikace jposkytnul výhradní licenci k jejímu užití Centru pro regionální rozvoj ČR . Jste oprávněn/a užít tuto aplikaci bezúplatně pouze pro vlastní potřebu za účelem vyplnění žádosti a jejího následného podání na kontaktní místo určené příslušným operačním programem v rámci něhož bude žádost podávána a za účelem vytvoření a tisku žádostí o platbu v průběhu a při ukončení realizace projektu.


Základní pokyny pro uživatele

Základní pokyny přo uživatele platí pro všechny typy formulářů ELZA JPD 2.

Při vyplňování žádosti doporučujeme pracovat s Příručkou pro žadatele JPD 2.


Kontakt

V případě jakýchkoliv potíží a dotazů se prosím obracejte na jpd2@mmr.cz.

Soubory ke stažení