Informace k vyplňování formulářů ISPROFIN

27.03.2009: Na této straně naleznete novou Pomůcku pro vyplňování formuláře ISPROFIN, platnou od 13. března 2007.

Dne 1. ledna 2007 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, která ruší vyhlášku č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce majetku. Nová Pomůcka pro vyplňování formulářů ISPROFIN podle nové vyhlášky je platná od 13. března 2007.

 Doporučení

Konečným příjemcům, kteří požádají o změnu projektu z níž vyplývá i změna Rozhodnutí (a vyplnění nových formulářů ISPROFIN), se z důvodu výše uvedených změn doporučuje:

  • oznámit tyto změny projektu standardním způsobem Centru pro regionální rozvoj na formuláři "Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu";
  • nevyplňovat zatím formuláře ISPROFIN.