Komunikační akční plán JPD 2

27.03.2009: Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Praha se při realizaci řídí také Komunikačním akčním plánem (KAP), který vychází z Programového dodatku. KAP rozpracovává propagaci podpory ze strukturálních fondů v regionu soudržnosti hl. m. Praha. Obecným cílem všech propagačních činností je zvyšování povědomí o cílech a výsledcích programu financovaného se strukturálních fondů. Přehled propagačních činností v rámci KAP za rok 2006 je uveden v následujícím odkazu.