Metodika k auditu projektu

27.03.2009: Metodika k prováděnému auditu projektu při velikosti nad 90 mil. Kč.

Všechny projekty/akce předkládané do Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (dále jen JPD 2), jejichž celkové náklady přesahují 3 mil. EUR (přepočet se uskuteční v závislosti na příslušné výzvě různými kurzy), musí projít nezávislým auditem. Audit provede certifikovaná auditorská firma, která je členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů. Při výběru autorizovaného auditora resp. auditorské společnosti je možné vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR    .

Metodika pro posouzení ke stažení.

Soubory ke stažení