Metodika partnerství

27.03.2009: Metodika stanovování a pohled na pojem "partnerství" při sestavování projektu do JPD 2.

Koho lze považovat za "partnera"?

Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu (je myšleno i 5 leté období monitoringu projektu). Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení projektu je třeba pro posouzení zapojení partnera doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.).

Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi; zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.


Zapojení partnera do projektu

Pokud žadatel chce zapojit partnera do svého projektu je nutné doložit tuto formu jako přílohu k projektu. Tato příloha je charakterizovaná jako nepovinná, ale pokud žadatel uvádí v ELZE JPD 2 - pole "Partner projektu" svého partnera musí k tomuto partneru doložit povinně smluvní ustanovení o tomto partnerství.

 Žadatel musí propojit ELZU JPD 2 - Studii proveditelnosti projektu a Dohodu o partnerství. Pouze v tomto případě má možnost obdržet bodové zvýhodnění projektu při naplňování pojmu partnerství, jako prvku JPD 2.

 Metodika smluvních ustanovení partnerství u JPD 2 zpracovaná firmou Deloitte & Touche, jako externí zakázka

Soubory ke stažení