Příručka JPD 2 - Výběrová řízení

27.03.2009: Cílem příručky společnosti Raven Consulting, a.s je poukázat na jednu z důležitých povinností každého žadatele o dotaci, a to vybrat dodavatele zboží, služeb nebo stavebních prací v rámci předloženého projektu na základě jasných, srozumitelných a především předem stanovených požadavků. Proces výběru dodavatelů označujeme jako zadávací řízení či obecně jako výběrové řízení.

Soubory ke stažení