Pravidla pro publicitu v programu JPD Cíl 2

Každý úspěšný projekt financovaný z finančních prostředků Evropské unie má za povinnost dodržovat pravidla publicity. Pro potřeby správného využívání loga programu JPD 2 slouží grafický manuál - Manuál jednotného vizuálního stylu určující podmínky použití a způsoby provedení loga JPD 2.

Manuál

Manuál Vám poslouží jako srozumitelný průvodce a názorná pomůcka, kde jsou uvedena nejen všechna loga, ale i jejich grafické návrhy na využití. Např. vzorové návrhy billboardů, pamětních desek, propagačních materiálů a podobně.

Tento grafický manuál je závazný pro všechny aktéry, kteří jsou zapojeni do příprav a realizace příjmu pomoci z EU prostřednictvím JPD 2, včetně externích spolupracujících subjektů a konečných příjemců podpory.

Grafický manuál ke stažení: Grafický manuál (pdf - 3,10 MB)
 

Logo

Logo slouží k označení JPD 2 a všech aktivit s ním souvisejících. Logo společně s textovým označením musí být nedílnou součástí všech propagačně - informačních produktů týkajících se projektů financovaných prostřednictvím programu JPD 2 ze zdrojů Evropské unie a Vlády České republiky.

Všechny loga JPD Praha Cíl 2 ke stažení: jednotlivé druhy log pro JPD 2 (zip - 1,11 MB)
Logo JPD 2 ke stažení: logo JPD 2 (jpg - 52,06 KB), logo JPD 2 ve formátu EPS (zip - 40,10 KB)

Složka multimedií

Soubory ke stažení