Programový dokument

Základní programový dokument - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

Program byl oficiálně schválen Evropskou komisí dne 18. prosince 2003. Následně bylo schválení potvrzeno dopisem ministra pro místní rozvoj České republiky.