Výroční zprávy JPD 2

V této sekci naleznete výroční zprávy JPD 2.

Výroční zpráva programu JPD 2 je povinným dokumentem programu JPD 2, který je každoročně předkládán Monitorovacímu výboru JPD 2 ke schválení a k odsouhlasení Evropské komisi. Jedná se o souhrn věcného a finančního pokroku v programu za daný rok.

Závěrečná zpráva

2007:

2006:

2005:

2004: