1. Grantové schéma

29.03.2009: Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. města Prahy.

Podrobnější informace podává:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU
Platnéřská 19,
Praha 1
1. patro, č. dveří 116
Tel.: +420 236 003 233,
+420 236 002 791
+420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz,
jan.kucharik@cityofprague.cz
Web: www.praha-mesto.cz/jpd2