2. kolo výzvy 1.GS v rámci JPD 2

29.03.2009:

Datum vyhlášení výzvy k předkládání akcí: 16. 12. 2005

Ukončení příjmu projektů: 15. 2. 2006 do 14:00 hodin

Podrobnější informace

Více informací podá:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu - odd. Grantových schémat z EU
Platnéřská 19
Praha 1
1. patro, č. dveří 116
Tel.: +420 236 003 233, +420 236 002 791
+420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz,
jan.kucharik@cityofprague.cz
marek.prokop@cityofprague.cz