2. kolo výzvy k předkládání akcí v grantovém schématu na podporu rozvoje MSP

29.03.2009: Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlašuje 2. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro dílčí opatření 2.2.1.

Dílčí opatření 2.2.1 Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků

Termín

Datum vyhlášení výzvy k předkládání akcí: 16. 12. 2005

Ukončení příjmu projektů: 15. 2. 2006 do 14.00 hodin

Výše finanční alokace

Výše finanční alokace pro 2. výzvu k předkládání akcí v rámci JPD 2 (v Kč):

Opatření 2.2.1

Veřejné zdroje

50 367 913

Z toho EU

25 183 957

Rozpočet MMR ČR

12 591 978

Rozpočet HMP

12 591 978


Územní rozsah

Vybraná území, na nichž budou malé a střední podniky realizovat svůj podnikatelský záměr (akci):

  • Praha 1
  • Praha 8; Praha - Březiněves; Praha - Ďáblice; Praha - Dolní Chabry
  • Praha 9
  • Praha 12; Praha - Libuš
  • Praha 14; Praha - Dolní Počernice
  • Praha 15; Praha - Dolní Měcholupy; Praha - Dubeč; Praha - Petrovice; Praha - Štěrboholy
  • Praha 19; Praha - Čakovice; Praha - Satalice; Praha - Vinoř
  • Praha 20
  • Praha 21; Praha - Běchovice; Praha - Klánovice; Praha - Koloděje


Místo podání žádosti

Magistrát hl. m. Prahy,
Oddělení grantových schémat z EU
Platnéřská 19
Praha 1
1.patro, č. dveří 116


Kontakt

Podrobnější informace podává:

Magistrát hl. m. Prahy,
Odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU
Platnéřská 19
Praha 1
1. patro, č. dveří 116
Tel.: +420 236 003 233
236 002 791, 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz
jan.kucharik@cityofprague.cz
marek.prokop@cityofprague.cz
 

Podrobnější informace, plný text výzvy a formulář elektronické žádosti ELZA jsou k dispozici na informačním serveru města Prahy     a v sekci JPD2 na SF.