3. kolo výzvy 1.GS v rámci JPD 2

29.03.2009: Dnem 30. června 2006 v 14:00 hodin bylo ukončeno 3. kolo výzvy k předkládání projektů v rámci GS.

Související témata

Podrobnější informace

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu - odd. Grantových schémat z EU
Platnéřská 19,
Praha 1
1. patro, č. dveří 116
Tel.: +420 236 003 233, +420 236 002 791,
+420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz,
jan.kucharik@cityofprague.cz
marek.prokop@cityofprague.cz