2. Grantové schéma

30.03.2009:

Grantové schéma pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hl. m. Prahy II

Kontakt

Podrobnější informace podává

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU
Platnéřská 19
Praha 1
1.patro, č. dveří 116
Tel.: +420 236 003 233, +420 236 002 791, +420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz
jan.kucharik@cityofprague.cz