1. kolo výzvy 2.GS v rámci JPD 2

30.03.2009: Dne 15. 9. 2006 bylo vyhlášeno 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o akce v rámci 2. Grantového schématu JPD 2.

Související témata

Vyhlášení výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Praha vyhlašuje 1. kolo výzvy k předkládání akcí v Grantovém schématu II na podporu rozvoje malých a středních podniků v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha pro dílčí opatření:

  • 2.2.1 Grantová schémata ("GS") na rozvoj malých a středních podniků (formou dotací)


Termíny

Datum vyhlášení výzvy k předkládání akcí: 15. 9. 2006

Ukončení příjmu projektů: 30. 11. 2006 do 14 hodin


Místo podání žádosti

Magistrát hl. m. Prahy
Oddělení grantových schémat z EU
(1.patro, č. dveří 116)
Platnéřská 19
Praha 1


Kontakty

Magistrát hl. m. Prahy
odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU
(1.patro, č. dveří 116)
Platnéřská 19
Praha 1
Tel.: +420 236 003 233, +420 236 002 791, +420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz
jan.kucharik@cityofprague.cz


Další informace

Podrobnější informace, plný text výzvy a formulář elektronické žádosti ELZA jsou k dispozici na informačním serveru města Prahy     a v sekci JPD 2 na SF.


Výše finanční alokace pro 1.Výzvu k předkládání akcí v rámci JPD 2

Opatření 2.2.1
Veřejné zdroje 50 000 000,- Kč
Z toho EU 25 000 000,- Kč
Rozpočet MMR ČR 12 500 000,- Kč
Rozpočet HMP 12 500 000,- Kč

Soubory ke stažení