2. kolo výzvy 2.GS v rámci JPD 2

30.03.2009: Dne 26. ledna 2007 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Praha 2. výzvu k předkládání akcí v rámci 2. Grantového schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

Na co můžete získat dotaci?

  • Dílčí opatření 2.2.1 Grantová schémata ("GS") na rozvoj malých a středních podniků.


Kolik peněz je připraveno?

Výše finanční alokace pro 2. výzvu v rámci JPD 2
Opatření 2.2.1
Veřejné zdroje 43 886 367 Kč
Z toho EU 21 943 183,50 Kč
Rozpočet MMR ČR 10 971 591,75 Kč
Rozpočet HMP 10 971 591,75 Kč


Kde se musí projekt nacházet?

Území na nichž mohou malé a střední podniky realizovat svůj podnikatelský záměr (akci):

  • Praha 1
  • Praha 8; Praha - Březiněves; Praha - Ďáblice; Praha - Dolní Chabry
  • Praha 9
  • Praha 12; Praha - Libuš
  • Praha 14; Praha - Dolní Počernice
  • Praha 15; Praha - Dolní Měcholupy; Praha - Dubeč; Praha - Petrovice; Praha - Štěrboholy
  • Praha 19; Praha - Čakovice; Praha - Satalice; Praha - Vinoř
  • Praha 20
  • Praha 21; Praha - Běchovice; Praha - Klánovice; Praha - Koloděje


Lhůta a místo podání žádostí

Žádosti je možné předkládat od 26. ledna do 30. března 2007 (do 14 hodiny). Žádosti musí být doručeny na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Oddělení grantových schémat z EU
Jungmannova 29/35
Praha 1
3. patro, č. dveří 359, 360


Podrobnější informace

Více informací můžete získat na:

Magistrátu hl. m. Prahy
Odbor rozpočtu - odd. grantových schémat z EU
Jungmannova 29/35
Praha 1
3. patro, č. dveří 359, 360
Tel.: +420 236 003 233, +420 236 002 791,
+420 236 002 091
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz,
jan.kucharik@cityofprague.cz
ondrej.balatka@cityofprague.cz

Plný text výzvy a formulář elektronické žádosti ELZA jsou k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy     a v sekci JPD 2 na SF.