Kontakty

Řídící orgán JPD 2

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor řízení operačních programů
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1


Personální obsazení Kontakt
Ing. Lumíra Kafková
ředitelka odboru
224 861 365
lumira.kafkova@mmr.cz

Lubica Moravcová
asistentka ředitelky

224 861 710
lubica.moravcova@mmr.cz


Sekretariát odboru
Tel.: +420 224 861 710
Fax: +420 224 811 243
E-mail: jpd2@mmr.cz

Ing. Renata Jedličková
Tel.: +420 224 861 709
Fax: +420 224 811 243
E-mail: freren@mmr.cz

Zodpovědnost:

  • Vedoucí oddělení kontroly a auditu

Bc. Martina Zavadilová
Tel.: +420 224 861 652
Fax: +420 224 811 243
E-mail: zavmar@mmr.cz

Zodpovědnost:

  • Kontrolor

Mgr. Jana Malíková
Tel.: +420 224 861 656
Fax: +420 224 811 243
E-mail: maljan@mmr.cz

Zodpovědnost:

  • Administrátor plateb

Ing. Hana Komoňová
Tel.: +420 224 861 620
Fax: +420 224 811 243
E-mail: komhan@mmr.cz

Zodpovědnost:

  • Monitoring a hodnocení

Sekretariát Regionální rady Praha
 

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor fondů EU
Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1
E-mail: feusec@cityofprague.cz
Web: www.magistrat.praha-mesto.cz/jpd2    

Mgr. Karolína Ochranová
Projektová manažerka
Tel.: + 420 236 002 549
E-mail: Karolina.Ochranova@cityofprague.cz

Ing. Marcela Nováková
Vedoucí odd., koordinátorka finančních nástrojů EU
Tel.: + 420 236 002 685
Fax: + 420 236 007 110
E-mail: Marcela.Novakova@cityofprague.cz

Ing. Johana Syrůček Chalupová
Projektová manažerka
Tel.: + 420 236 002 636
Fax: + 420 236 007 110
E-mail: johana.chalupova@cityofrague.cz

Ing. Michal Struha
Manažer pro publicitu
Tel.: + 420 236 002 859
Fax: + 420 236 007 110
E-mail: Michal.Struha@cityofprague.cz

Mgr. Jakub Benda
Projektový manažer
Tel.: +420 236 002 064
Fax: +420 236 007 110
E-mail: jakub.benda@cityofprague.cz

Ing. Martin Škréta
Projektový manažer - specialista na projekty inovace a informatiky
Tel.: +420 236 002 537
Fax: +420 236 007 110
E-mail: martin.skreta@cityofprague.cz

Ing. Jan Vraný
Finanční manažer, odd. implementace JPD pro Cíl 2
Tel.: +420 236 002 002
Fax: +420 236 007 110
E-mail: jan.vrany@cityofprague.cz

Sylvie Korecká
Manažerka pro technickou asistenci
Tel.: +420 236 002 424
E-mail: Sylvie.Korecka@cityofprague.cz

Grantová schémata
 

Hlavní město Praha - Magistrát hl.m. Prahy
Odbor rozpočtu
Odd. grantových schémat z Evropské unie
Jungmannova 29/35
110 00 Praha 1

Bc. Hana Podubecká
Vedoucí odd. grantových schémat z EU
Tel.: +420 236 003 233
Mobil : +420 737 254 864
E-mail: Hana.Podubecka@cityofprague.cz

Ing. Eva Klímová
Finanční manažerka
Tel.: +420 236 002 791
E-mail: Eva.Klimova@cityofprague.cz

Bc. Kateřina Pristašová
Projektová manažerka
Tel.: +420 236 005 445
E-mail: Katerina.Pristasova@cityofprague.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR
 

Pobočka pro NUTS II Praha
Nám. Míru 9
120 53 Praha 2
Fax: +420 221 596 524

Bc. Vladimír Studnička
Vedoucí pobočky Praha
Tel.: +420 221 596 520
E-mail: studnicka@crr.cz
Web: http://www.crr.cz/    

Dana Čechová
Finanční manažerka
Tel.:+420 221 596 521
E-mail: cechova@crr.cz

Radka Nováková
Projektová manažerka
Tel.: +420 221 596 522
E-mail: novakova@crr.cz

Eva Jírková
Finanční manažerka
Tel.:+420 221 596 518
E-mail: jirkova@crr.cz

Petra Majdišová
Finanční manažerka
Tel.: +420 221 596 503
E-mail: majdisova@crr.cz

Danuše Oubrechtová
Finanční manažerka
Tel.: +420 221 596 519
E-mail: oubrechtova@crr.cz

Veronika Petrová
Finanční manažerka
Tel.: +420 221 596 504
E-mail: petrova@crr.cz

Ing. Jaroslav Vacek
Projektový manažer
Tel.: +420 221 596 502
E-mail: vacek@crr.cz