9. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

Dne 21. listopadu 2007 se konalo 9. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2 v hotelu Kampa na Praze 1.

Datum zasedání: 21.11.2007

Čas zasedání: 10:00 - 13:00

Místo konání: hotel Kampa, Všehrdova 16, 118 00 Praha 1

Členové Monitorovacího výboru JPD 2 a zástupci Evropské komise byli na 9. zasedání MV JPD 2 seznámeni s pokrokem a realizací programu JPD 2, který je shrnut v Průběžné zprávě JPD 2 k 31.8.2007. Členové byli dále informováni o plnění Komunikačního akčního plánu (KAP) a Technické pomoci JPD 2 v roce 2007 a byl představen plán KAP a Technické pomoci JPD 2 na rok 2008. Zástupci Magistrátu hl. m. Prahy prezentovali Operační program Praha - Konkurenceschopnost pro období 2007-2013 a možnost jeho využití jako pokračování programu JPD 2. Na závěr zasedání byl promítnut TV dokument o úspěšném projektu JPD 2 městské části Praha 12 - Výstavba oddechového a sportovního areálu (VOSA).