11. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2

26.03.2009: Dne 25. listopadu 2008 se uskutečnilo 11. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2.

Datum zasedání: 25. listopad 2008

Čas zasedání: 10:00 - 13:00

Místo zasedání: Chvalský zámek, Praha 20 - Horní Počernice

Dne 25. listopadu 2008 proběhlo již 11. zasedání Monitorovacího výboru JPD 2. Toto zasedání se uskutečnilo na Chvalském zámku v Praze 20 - Horních Počernicích.

Na zasedání byla předložena Průběžná zpráva JPD 2 zpracovaná za období 1.1. - 31.8.2008, dále informace ke Komunikačnímu akčnímu plánu JPD 2 a uskutečněných propagačních aktivitách v roce 2008 a informace k ukončování programu JPD 2. Na závěr zasedání byla zařazena prohlídka Chvalského zámku, který byl zrekonstruován v rámci projektu předloženém do opatření 1.2 - Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch.

Podklady pro 11. zasedání MV JPD 2 - Čj:

Podklady pro 11. zasedání MV JPD 2 - Aj: